Noteikumi

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 7 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, izmantojot pakomātu servisu.

Sūtījumi tiek nodrošināti ar pakomātu "OMNIVA" starpniecību. Piegādes izmaksas:

1. Rīga, Latvijas lielās pilsētas, rajonu centri 4.40 EUR
2. Igaunija, Lietuva 8.00 EUR


 Preču atgriešana/ maiņa

Tiek nodrošināta atbilstoši LR likumdošanai (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pants - Distanceslīgums, 12.pants - Atteikuma tiesības u.c.).Visiem attēliem ir informatīva nozīme. Prece var atšķirties no attēlā redzamās. Klients var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāra dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Šajā gadījumā prece tiek atgriezta neatvērtā oriģinālā iepakojumā un pilnā komplektācijā, kopā ar aizpildītu atteikuma veidlapu un pirkumu apliecinošu dokumentu, kā arī garantijas talonu, ja tāds tiek izsniegts preci pārdodot. Preci vairs nevar atgriezt saskaņā ar šiem noteikumiem, ja tā ir sākta lietot, jo tādējādi pircējs apliecina, ka prece atbilst pasūtījumam. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Lūdzam ņemt vērā, ka šie noteikumi neattiecas uz personīgās higiēnas precēm un sterilām/nesterilām precēm, kuru iepakojums tiek atvērts un/vai bojāts. Tās netiek pieņemtas atpakaļ. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī Klientam jāpārliecinās par preču atbilstību pasūtījumam. Strīdi, domstarpības un pretenzijas tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība tiks izšķirta Latvijas Republikas tiesu institūcijās saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.